DGI – Kend dine fordele

Mange danske eSportsklubber ved ikke hvad det kræver at være medlem af DGI – eller hvad man får ud af det. Vi tager et kig på hvad man får ud af at være medlem i DGI her. Vær opmærksom på at det kan variere alt efter hvilken region i hører til, der kan være forskel på fx. DGI Storkøbenhavn og DGI Østjylland.

Vi starter fra bunden.

Hvad er DGI?

DGI er en paraplyorganisation med 5173 lokae foreninger som i alt tæller over 1,4 millioner udøvere. De er bygget op omkring 16 landsdelsforeninger, og det er i en af disse at i som en forening skal blive optaget hvis det er. Hvilken en det er kommer an på hvor din forening er bosat – Fx skal Silkeborg eSportsclub meldes ind i DGI Midtjylland, mens en klub i Skanderborg ville skulle melde sig ind  DGI Østjylland. En komplet liste kan ses her.

DGIs formålsparagraf er:

DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter.

Derudover tilbyder DGI en række tilbud for både udøvere og bestyrelsesmedlemmer, ledere og andet. DGI er så småt i gang med at starte eSports-aktiviteter, og de har således i DGI Midt- og Vestsjælland lavet en instruktøruddannelse i eSport.

Som medlem får man flere fordele ved at deltage i kurser. Det er alt fra rabat, gratis IT værktøjer der går dagligdagen for bestyrelsen nemmere, forsikringsaftaler og gode råd omkring foreningsudvikling. Det er også DGI der udlover DM i foreningsudvikling, hvor vi sidste gang havde Roskilde eSport med inde over.

Dine fordele

Som medlem i sådan en stor organisation får du en række fordele udover dem der er nævnt ovenover. Du får mulighed for at forsikre dine instruktører, trænere og ledere sålænge de er aktive i din forening, ligesom du også får mulighed for at få tilskud til uddannelse.

Mange foreninger oplever at gå i stå i en perioder og her kan DGI også hjælpe med udvikling af din forening. De har ligeledes en guide der bliver kaldt ‘Træn Lokalt’ som vil kunne hjælpe jer med at skaffe medlemmer i jeres lokal og regionalområde. Det gælder også opstart af nye aktiviteter hvor DGI har en række konsulenter til rådighed. Det er også muligt at få advokatbistand.

Hjælpen/vejledningen man kan hente fra de DGI ansatte er alt ligefra folkeoplysningslov til idrætsbyggeri.

Hvis der skal bruges penge til at starte et stort projekt op, har DGI en lånefond som det vil være muligt at søge fra.

DGI tilbyder også noget for foreningen med konkurrencespilleren da de også afholder turneringer og stævner. Dette er dog ikke noget vi har set i eSportensregi men det er en mulighed i fremtiden og kun noget der kan gøres interessant for dem hvis medlemstallet af eSportsudøvere er højt nok.

Derudover er der også en række IT-programmer som vil gøre det nemmere for bestyrelsen. Det er blandt andet Conventus som kan vedligeholde medlemmer til Go-Minisite som er en hjælp til den daglige brug af din hjemmeside. Derudover vil du også have adgang ti foreningsservice.

Dine trænere og instruktører vil også få mulighed for inspiration – Her skal vi dog lige igen tage og kigge på hvad de har af eSport, mit gæt vil være ret lidt ift. størrelsen eSport er i DGI. Nu får vi jo at se i takt med instruktøruddannelsen.

Er du medlem i DGI Midtjylland vil du have mulighed for at få bladet ‘Udspil DGI Midtjylland’ gratis til alle ledende personer og instruktører. Bladet handler om alt hvad der sker i DGI Midtjylland og har relevans for foreningsledere.

Til sidst vil du have mulighed for at få indflydelse gennem involvering og deltagelse af relevante møder. Det betyder at du kan sætte dit præg på hvilken retning DGI skal tage.

Ulemper

Ulemperne er dog ikke store, det eneste reelle der er at du skal kunne overholde DGIs formålsparagram og betale et beskedent kontingentbeløb. I DGI Midtjylland er dette på 625.- som grundbeløb og derefter 7,50.- pr. aktivitetsmedlem. Dog kan du aldrig komme til at betale mere end 9000.-.

Tag selv og kig på DGIs hjemmeside.