Sådan sikrer du din klubs overlevelse

DGI lancerede for et par dage siden årets klub, som har oplevet en massiv medlemsfremgang på 100 medlemmer i løbet af et par år.

Det er noget eSportsklubberne i Danmark vil kunne lære af. En høj medlemstilgang sikrer de fleste klubber (Uanset sportsgren) økonomisk stabilitet, samtidig med at man har flere muligheder for at de kan give en hjælpende hånd med de administrative opgaver i klubben.

Og netop mangel på arbejdskraft gjorde at årets klub var på randen til at lukke ned for sine aktiviteter, hvilket er noget der oftest er set af spirende organisationer. Af lukkede klubber kan nævnes Århus eSport, Århus Bears, Kolding eSport, Lolland-Falster eSport, Slagelse eSport og Herlev Tigers. Derudover er et utal af klubber inaktive som pludselig har ophørt deres aktiviteter.

Mange af disse lukkede klubber er enten på grund af manglende økonomi, af lyst til at drive det videre fra gamle bestyrelsesmedlemmer, eller simpelthen fordi de ikke har tid mere. Mangel på en generationsskifte/lederskifte er noget der kan have en dyr betydning for eSporten i det lange løb, da klubber og diverse fællesskaber er fundamentet i alle sportsgrene.

DGI har et magasin de kalder ‘Udspil’ hvor de har et tema om det svære lederskifte, og hvordan man kan gøre dette lederskifte nemmere. I artiklen står blandt andet; “Arrangementer skaber relationer f.eks. tennisklub-aften med mixet spil og grillhygge for begyndere og rutinerede” – Netop her falder mange klubber af, da aktiviteterne ikke foregår fysisk men online.

Løsningen på dette kunne være i stedet at holde hyggeaftener hvor man mødes via et kommunikationsprogram (Mumble, Teamspeak, Skype som tre store eksempler), og sammen kigger på de store kampe. I League of Legends tilbydes der fx. 4 dages kampe om aftenen.

Det eneste du skal have i tankerne her er at man ikke må glemme det fysiske ved alle sportsgrene, noget som eSport har lang vej til at åbne endnu. Derfor er det vigtigt at klubberne sikrer deres økonomiske grundlag og sikrer sig lokaler. Mange kommuner tilbyder oftest tilskud blandt andet pr. medlem, men også lokaletilskud kan søges.

Af erfaring kan man i Silkeborg Kommune låne lokaler fra 50 kvadratmeter til 2500.- årligt, som er et godt fundament for de første par medlemmer. Det kan også højne interessen fra både elitespillere og breddespillere, men også for folk som vil hjælpe til i klubben.

Vi får mulighed for at lære hinanden at kende på kryds og tværs, når klubben laver arrangementer for os ud over træningen. Og så er det meget sjovere at spille, når man kender hinanden. Det giver os et godt fællesskab,” udtaler spilleren Benjamin Christensen om et arrangement arrangeret af årets klub.

Ligeledes er der mange kommercielle muligheder med et klublokale. Man har mulighed for blandt andet at arrangere træningslejre og derved intensivere spillernes niveau. Du forbedre også det sociale ved at være fysisk tilstede ved et klubhus, end hvis du sidder online og snakker via de forskellige kommunikationscentre.

Ved at have et klublokale kan en formands arbejde også synliggøres såfremt at han selv deltager aktivt i klubmiljøet omkring lokalerne. En formands vigtigste og sværeste opgave er at sikre et økonomisk grundlag til vedligeholdelse og udvidelse af både faciliteter og vilkår.

For de fleste eSportsklubber der lever på kontingent til at supplere deres økonomi har de kun to muligheder at gøre godt med. Noget som jeg selv har stået med som formand i en klub.

Løsning A er at minimere udgifter i klubben til det minimale, hvilket ikke sikrer en sportsligt vækst da træningsfaciliteterne oftest står for fald ved denne løsning. Turneringsrejser til fx. Copenhagen Games kan også stryges fra mange af de jyske klubbers lister hvilket er trist for bredden, da Jylland oftest kun tilbyder mindre turneringer og intet i stil med Copenhagen Games. Forudsætningen er at man har medlemmerne til at bære de basale udgifter, og kontingentet kan variere og måske blive for høj til hvad man får ud af at være i klubben.

Løsning B er mere aktiv og, synes jeg selv, en mere passende måde at skabe aktivitet i klubben. Man vælger oftest løsning B som en anden form for aktivitet da indtægterne via kontingentet ikke rækker til at dække alle udgifterne. I stedet for det sportslige bliver der her lagt vægt på det sociale og muligvis rekrutteringen af medlemmer.

Planlægning og afvikling af større eller mindre events og arrangementer både på og udenfor klubbens område er en god start. Derudover er det også vigtigt at fastholde frivillige og gøre dem opmærksomme på evt. godtgørelse og belønninger der er ved at være frivillig i netop jeres klub. Derudover kan en effektivisering af arbejdet i klubben også være med til at frigøre en masse hænder som kan bruges anderledes.

Ved at øge sine aktiviteter kan man også tilbyde ens sponsorer mere, hvilket i det længere løb kan hjælpe med at stable et effektivt grundlag på benene.

Det var et par tanker på hvordan du kan sikre overlevelsen. Husk altid at spørg dine spillere om hjælp, mange vil oftest gerne hjælpe! Hold jer opdateret for en mulig part 2.

 

Links:

DGI: Årets klub og massiv medlemsfremgang

DGI: Gør det svære lederskifte nemmere

DGI: Magasinet Udspils tema om lederskifte