DIF

DIFs årsmøde er slut

DIFs årsmøde er netop og slut – De fleste tænker nok nu ‘Hvad fanden har det med eSport at gøre – Er du gået fra forstanden Andreas?‘. Men det er en fejlfortolkning og noget de fleste skal have åbnet deres øjne for, for hvad DIF gør kan have store fremtidige konsekvenser for eSporten i Danmark.

Det er ingen hemmelighed at den danske paraplyorganisation eSportDanmark har store interesser i at blive en del af DIF. Såvidt jeg er informeret arbejder de også heftigt på at blive en del af dem. I den forbindelse fortalte formanden, Jens Ringdal følgende til b.dk:

“Det handler om anerkendelse og en blåstempling af, at man er seriøs med det, man laver. At eSport ikke bare er fjolleri, men også kan være seriøst. Derudover er der også de kommunale midler, som man vil kunne få del i, og den erfaring, som DIF har med organisering og foreningsliv”

Problematikken med optagelse i DIF, som det også fremgår i den linkede artikel, er at eSportDanmark ikke opfylder alle de krav der er for at forbundet kan komme ind hos dem. Derudover er det allerstørste problem at selveste formanden for DIF, Niels Nygaard ikke vil acceptere eSport som en idræt i stil med andre sportsgrene.

“Der er to ting, der kan ændre på situationen herhjemme. Den ene er, at der holdningsmæssigt hos os og i befolkningen kommer en bredere opfattelse af, hvad der er sport og idræt. For det andet betyder det noget, hvad der sker internationalt, uden at vi totalt kopierer, hvad der sker andre steder,”

Jeg vil skåne jer for citeringer om hvorfor eSport skal blive en sportsgren og hvorfor det ikke er muligt. Lad os i stedet hoppe til DIFs årsmøde hvor vi bl.a ser en masse tiltag som kan hjælpe eSport på vej til både at blive medlem, men også når eSportDanmark bliver medlem.

DIFs årsmøde

DIF har meldt ud at de mener at danskerne får for lidt sportsgrene vist i TV, og muligvis kan ødelægge interessen hos befolkningen. Noget som selv formanden gerne vil have ændret. Selv udtalte han:

”Det er DIF’s klare anbefaling til kulturministeren og til medieordførerne, at det indgår i det kommende medieforlig, at bredde i blandt andet DR’s dækning af dansk idræt og dækning af handicapidræt er en public service-forpligtelse,

Vi oplever generelt i DIF-idrætten, at det er svært at få tv-dækning i mange idrætsgrene. Det er ærgerligt og en uheldig udvikling for dansk idræt. Vi er bekymrede for, at de besparelser, som man har gennemført på DR Sporten tidligere i år, vil forstærke denne udvikling yderligere,

Der findes flere end 100 idrætsgrene i Danmark, og befolkningen bør naturligvis kende til flere af disse end blot til nogle få meget medieeksponerede idrætsgrene som fodbold, håndbold, cykling og senest motorsport. Derfor er det vores klare anbefaling til kulturministeren og til medieordførerne, at det indgår i det kommende medieforlig, at bredde i DR’s dækning af dansk idræt og dækning af handicapidræt er en public service-forpligtelse.”

I DIF har man en opfattelse om at 50% af danskerne skal være aktive i en idrætsforening i 2025. Netop her skal eSportsklubberne melde sig på banen og sige at de også kan være med i medlemstallet – Både for deres egen skyld, men også for at hjælpe hele sporten på den rette vej.

“Kort fortalt går den ud på, at 50 pct. afden danske befolkning i 2025 skal være medlemmer af en idrætsforening, og 75 pct. skal være idrætsaktive.”

Jens Ringdal fortalte allerede i 2011 (Den her kilde er jeg usikker på, da jeg ikke synes at kunne få en klar fakta ud af mine data) at der fandtes en betydelig aktive computerspillere som mangler at blive organiseret – Noget vi alle kan være med til at bidrage. Som Jens selv fortalte undertegnede forleden dag ‘ESD er hvad vi gør det til.

Det som han præcist skulle have sagt til at inspirere DIFs kongres i 2011:

Vi er stadig i en vordende fase og antallet af indmeldte medlemmer ligger på et par hundrede. Men kigger man på den uorganiserede del som vi endnu ikke har fået ind i foreningerne er der nok tale om 20 00030 000 på nuværende tidspunkt. Langt de fleste spillere sidder hjemme foran computeren men eSport Danmark forsøger at skabe et miljø omkring sporten som kan samle flere i foreningerne’

Niels er også en fortaler for at DIF skal en have en masse forskellige muligheder af idrætsudøvelser. Faktisk vægter han det så højt som værende en af de vigtigste opgaver i DIF:

“Vores kerneopgave i DIF er at sikre en mangfoldig idrætsudøvelse i Danmark.”

Med den større og større politiske opbakning som eSport får er det dog også muligt ifl. DIFs lovregulativ (Den der handler om medlemskab) stk 5, at blive optaget HVIS der findes et idrætsligt grundlag. Det er derfor vigtigt at vi i fællesskab samarbejder og får eSportDanmark til at vokse. Det kræver et langt og sejt samarbejde, hvor vi alle må gå på kompromis op til flere gange.

eSportDanmark er en demokratisk organisation, så alle vil have en indflydelse hvis de aktivt deltager i det.

Et idrætsligt grundlag kan dog tolkes på mange måder, og vil altid blive gradbøjet. Derfor er det ikke noget vi som helhed skal satse på, ifølge undertegnet. Vi skal have 2.000 medlemmer, men hvordan gør vi det? Er der overhovedet nogle der har nogle forslag til det?

Jeg kunne skrive en halv roman om dette, men det hører vidst ikke emnet til. Faktisk tror jeg at det her emne allerede er kommet ud på et sidespor, og blev vidst ikke helt hvad jeg havde forventet. Den slags sker. Jeg fik dog et par ideer til et par artikler mere, så hold jer opdateret!